Atopisch eczeem en biologicals

Biologicals zijn kunstmatig gemaakte eiwitten. Ze worden geproduceerd door levende cellen. Ze hebben dezelfde structuur als de eiwitten die van nature in je lichaam voorkomen. Bij eczeem ontstaat een ontstekingsreactie van de huid, waarbij ontstekingseiwitten een belangrijke rol spelen. Biologicals kunnen deze ontstekingseiwitten heel specifiek blokkeren. Biologicals worden toegepast bij ziekten van het afweersysteem zoals psoriasis en reuma. Op dit moment is er één biological beschikbaar voor de behandeling van atopisch eczeem: dupilumab.

Dermatoloog Rob Beljaards vertelt over de nieuwste medicatie tegen ernstig constitutioneel eczeem: biologicals.

Referenties:  NVDV patiëntenfolder; vragen en antwoorden over atopisch eczeem, Farmacotherapeutisch kompas [www.farmacotherapeutischkompas.nl bezocht feb 2018] GZNL.GZ.18.07.0173a