Atopisch eczeem & Dupilumab

Sinds begin 2018 is er dupilumab (merknaam Dupixent®). Dit is een nieuw medicijn voor mensen die in aanmerking komen voor systemische behandeling: voor volwassenen en adolescenten in de leeftijd van 12 jaar en ouder met matig-ernstig tot ernstig atopisch eczeem en voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar met ernstig atopisch eczeem.

Wat is dupilumab?

Dupilumab (merknaam Dupixent®) is de eerste biological voor atopisch eczeem. Dit medicijn is sinds februari 2018 beschikbaar. Dupilumab is een eiwit dat de werking blokkeert van de eiwitten interleukine 4 en interleukine 13 (IL-4 en IL-13). Beide spelen een aanzienlijke rol in het veroorzaken van de klachten en symptomen van atopisch eczeem. Volwassenen en adolescenten van 12-18 jaar met matig-ernstig tot ernstig atopisch eczeem en kinderen van 6 tot en met 11 jaar met ernstig atopisch eczeem kunnen er baat bij hebben. Dit middel kan of alleen of samen worden gebruikt met andere eczeemgeneesmiddelen die je op de huid aanbrengt.

Hoe werkt dupilumab?

Heb je atopisch eczeem, dan produceer je hoge concentraties eiwitten die betrokken zijn bij deze ziekte: interleukine 4 en interleukine 13 (IL-4 en IL-13). De werkzame stof dupilumab is een gespecialiseerd eiwit (monoklonaal antilichaam) dat is ontwikkeld om IL-4 en IL-13 te blokkeren. Zo verlicht het middel de symptomen van de ziekte.

Wat mag ik verwachten van dupilumab?

Het gebruik van dupilumab kan het atopisch eczeem verbeteren en jeuk verminderen. Het kan daardoor ook een positief effect hebben op symptomen van pijn, angst en depressie die soms samengaan met atopisch eczeem. Bovendien helpt het je slaapklachten te verlichten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Wat moet ik ook weten over dupilumab?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dupilumab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dit zijn de meest voorkomende bijwerkingen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Reactie op de injectieplaats (dat wil zeggen roodheid, zwelling en jeuk).

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • (Allergische) conjunctivitis (oogontsteking allergisch of door een infectie)
 • Oculaire pruritus (jeuk aan de ogen)
 • Blefaritis (ontsteking van de oogleden)
 • Orale herpes (koortsblaasjes (op lippen en huid))
 • Hoofdpijn
 • Eosinofilie (een verhoogde concentratie eosinofiele granulocyten - een bepaald type witte bloedcel - in het bloed).

Zie hier de volledige lijst met mogelijke bijwerkingen.

Heeft dupilumab invloed op zwangerschap en borstvoeding?

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn of wil je het worden? Neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van dupilumab bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij je arts anders adviseert. Geef je borstvoeding of ben je dit van plan? Neem dan ook contact op met je arts voordat je dupilumab gebruikt. Samen met je arts kun je beslissen of je borstvoeding geeft of dupilumab gebruikt, met een van beide moet je stoppen.

 

Wanneer mag je dupilumab niet gebruiken?

Als je allergisch bent voor dupilumab of voor een van de andere bestanddelen, dan mag je dit medicijn niet gebruiken.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met dupilumab?

Allergische reacties

In zeer zeldzame gevallen zijn er allergische reacties als je dupilumab gebruikt (overgevoeligheidsreacties).

Symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:

 • koorts
 • algemeen ziek gevoel
 • gezwollen lymfeklieren
 • netelroos
 • jeuk
 • gewrichtspijn
 • huiduitslag

Krijgt je last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van dupilumab en neem onmiddellijk contact op met je arts.

Parasitaire infecties (darmparasieten)

Dupilumab kan je weerstand verlagen tegen infecties die veroorzaakt worden door parasieten. Heb je al een parasitaire infectie? Dan moet deze eerst worden behandeld voor je een behandeling met dupilumab start. Controleer samen met je arts of je last hebt van diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woon je in een regio waar deze infecties vaak voorkomen of reis je naar zo’n regio, raadpleeg dan je arts.

Astma

Heb je astma en gebruik je geneesmiddelen voor astma, stop daar dan niet mee en verander niets in je astmamedicatie zonder dat eerst met je arts te bespreken. Neem tevens contact met je arts op voordat je met dupilumab stopt.

Oogproblemen

Heb je nieuwe of toenemende problemen met je ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen in je zicht, neem dan contact op met je arts.

Heeft dupilumab invloed op andere medicijnen?

Gebruik je nog andere geneesmiddelen? Heb je dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je snel andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker, vooral als je kortgeleden een inenting (vaccinatie) hebt gehad of deze binnenkort krijgt. Word je met dupilumab behandeld, dan mag je gelijktijdig vaccinatie ondergaan met inactieve of niet-levende vaccins. De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig gebruik van dupilumab en levende vaccins zijn niet onderzocht.

Wanneer moet je contact opnemen met je arts?

Neem contact op met je arts als je andere geneesmiddelen gebruikt en bespreek of deze samen met dupilumab ingezet kunnen worden. Ook bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan moet je melden bij je arts of apotheker.

Referenties: Farmacotherapeutisch kompas [www.farmacotherapeutischkompas.nl bezocht feb 2018]. GZNL.GZ.18.07.0173a