Atopisch eczeem en systemische behandeling

Heb je ernstig en/of uitgebreid eczeem en hebben hormoonzalven, calcineurine-remmers en lichttherapie niet voldoende geholpen, of kun je het gebruik van hormoonzalven niet afbouwen? Vaak wordt er dan voor een systemische behandeling gekozen. Bij een systemische behandeling komt het medicijn in je hele lichaam terecht, in je hele ‘systeem’. Deze geneesmiddelen kunnen tabletten of injecties zijn. Minder vaak worden deze geneesmiddelen via een infuus toegediend. Er zijn verschillende geneesmiddelen beschikbaar die je onder toezicht van een arts gebruikt.

Systemische corticosteroïden, zoals prednison, werken snel en krachtig. Ze worden voornamelijk ingezet als stootkuur om je eczeem rustig te krijgen. Wel komen de klachten na afloop van de kuur soms ernstiger terug. Systemische conventionele immuunsuppressiva onderdrukken het afweersysteem. Ciclosporine bijvoorbeeld werkt heel goed, maar kan niet worden gebruikt bij nierproblemen en hoge bloeddruk. Van de conventionele immuunsuppressiva is ciclosporine het enige systemische geneesmiddel dat officieel geregistreerd is voor de behandeling van atopisch eczeem. Andere conventionele immuunsuppressiva die ook worden ingezet, maar niet officieel zijn geregistreerd (‘off-label’), zijn: azathioprine, methotrexaat en mycofenolaat mofetyl. Hierbij kan het even duren voordat het effect zichtbaar wordt. Om deze periode te overbruggen kunnen corticosteroïden worden toegepast.

Raakt een eczeemplek geïnfecteerd, dan kan een arts kortdurend een behandeling met antibiotica voorschrijven. Antihistaminica tot slot bieden weinig soelaas voor het eczeem. Ze blokkeren wel histamine dat een rol speelt bij allergische reacties. Ze worden voorgeschreven tegen de jeuk. Sommigen vinden de versuffende werking voor het slapengaan fijn. Baby’s mag je er niet mee behandelen.

Een overzicht:

  • Ciclosporine is een voorbeeld van een systemisch geneesmiddel. Het werkt heel goed, maar kan niet worden gebruikt bij nierproblemen en hoge bloeddruk. Ciclosporine is overigens het enige systemische geneesmiddel dat officieel geregistreerd is voor de behandeling van atopisch eczeem.
  • Azathioprine, methotrexaat en mycofenolaat mofetyl zijn andere immuun-suppressiva die ook worden ingezet. Ze worden off-label gebruikt. Bij deze middelen kan het even duren voordat het effect zichtbaar wordt. Om deze periode te overbruggen worden vaak corticosteroïden toegepast.
  • Orale corticosteroïden, zoals prednison, werken snel en krachtig. Ze worden vaak ingezet als stootkuur om de klachten snel te verminderen. Wel komen de klachten na afloop van de kuur soms ernstiger terug. Raakt een eczeemplek geïnfecteerd, dan kan een arts behandeling met antibiotica voorschrijven.
  • Antihistaminica tot slot bieden weinig soelaas voor het eczeem. Ze blokkeren wel histamine dat een rol speelt bij allergische reacties. Ze worden voorgeschreven tegen de jeuk. Sommigen vinden de versuffende werking voor het slapengaan fijn. Baby’s mag je er niet mee behandelen.

In dit filmpje vertelt dermatoolog Rob Beljaards over systemische therapie. Dit is therapie waarbij je medicijnen inneemt.

MAT-NL-2200462