Afgelopen vakantie tijdens het kamperen in Zwitserland moest ik regelmatig denken aan het effect van het hooggebergte op eczeem. Hoe goed werkt het alpine klimaat voor eczeem? 

Puur vanwege de ontspanning en het (vakantie)geluk kan ik me de positieve effecten erg goed voorstellen. Daarnaast heb je uiteraard minder last van pollen, huisstofmijt en luchtvervuiling, allemaal factoren die een positieve invloed kunnen hebben op het eczeem. De UV-blootstelling is over het algemeen hoger, ook dit is in dit geval veelal gunstig. Maar wat zeggen onderzoeken hierover en zijn die er?

Gunstig effect

Een zoekactie in medische data-bases liet een aantal studies van dr. Fieten en haar collega’s zien. Deze Nederlandse onderzoeksgroep heeft hierover meerdere studies beschreven. Zo brachten zij met een literatuurstudie alle onderzoeken die er gedaan zijn over hooggebergte (alpine klimaat) en het effect op eczeem in kaart. Zij vonden alleen observationele studies. Deze studies lieten allemaal een gunstig effect zien, maar een studie die dit effect vergeleek met een controlegroep ontbrak.

Alpine versus zeeklimaat

Daarom zetten zij een vergelijkende (gerandomiseerde) studie op, de DAVOS trial. In de DAVOS trial* vergeleken zij het effect van een intensieve eczeem behandeling van kinderen in twee centra. De ene groep verbleef zes weken in een kliniek in het hooggebergte (Davos, 1560 meter, alpine klimaat), de andere groep werd poliklinisch in Nederland gevolgd (Utrecht, zeeklimaat). Gemiddeld waren de kinderen twaalfeneenhalf jaar.

Verbetering in hooggebergte

Beide groepen kregen een persoonlijk behandelplan waarbij verschillende hulpverleners, zoals een dermatoloog, allergoloog, kinderarts, psycholoog, verpleegkundige en fysiotherapeut betrokken waren. Vervolgens was er een follow-up van zes maanden. In beide groepen was een goede verbetering van het eczeem en de ziektelast te zien. Het meetpunt na zes weken intensieve behandeling en zes weken follow-up liet meer verbetering van het eczeem en de ziektelast in de hooggebergte groep zien.

Effect beperkt

Dit resultaat komt overeen met de eerdere onderzoeken. Het verschil was echter niet langer overtuigend na zes maanden follow-up. Het lange termijn effect was de belangrijkste uitkomstmaat en de hoofdconclusie was daarom dat de effectiviteit van een intensieve hooggebergte behandeling beperkt is.

Korte termijn positief

De gunstige korte termijn effecten van verblijf in het hooggebergte worden in de Davos trial bevestigd. Als bergliefhebber kan ik dit uiteraard alleen maar toejuichen! Helaas laat de studie ook zien dat, na terugkeer in Nederland, deze extra verbetering voor de lange termijn beperkt is.

Als eerste op de hoogte?

Volg ons op Facebook en Instagram

*Effectiveness of alpine climate treatment for children with difficult tot treat atopic dermatitis: Results of a pragmatic randomized controlled trial (DAVOS trial). Fieten KB, Schappin R, Zijlstra WT et al.Clin Exp Allergy. 2018 Feb; 48(2): 186-195
MAT-NL-2000820