Atopisch eczeem & Tralokinumab

Sinds 2021 is er tralokinumab (merknaam Adtralza®). Dit is een medicijn voor mensen die in aanmerking komen voor systemische behandeling van atopisch eczeem: voor volwassenen met matig tot ernstig atopisch eczeem en adolescenten van 12-18 jaar die in aanmerking komen voor systemische therapie. Net als dupilumab wordt tralokinumab per injectie toegediend.

Wat is tralokinumab?

Tralokinumab (merknaam Adtralza®) is de tweede biological voor de behandeling van atopisch eczeem. Dit medicijn is sinds oktober 2021 beschikbaar. Tralokinumab is een monoklonaal antilichaam (een soort eiwit) dat de werking van een eiwit genaamd IL-13 blokkeert. IL-13 speelt een belangrijke rol bij het veroorzaken van de symptomen van atopisch eczeem. Volwassenen met matige tot ernstig atopisch eczeem en adolescenten van 12-18 jaar die in aanmerking komen voor systemische therapie kunnen er baat bij hebben. Dit middel kan of alleen of samen worden gebruikt met andere eczeemgeneesmiddelen die je op de huid aanbrengt.

Hoe werkt tralokinumab?

Heb je atopisch eczeem, dan maakt je lichaam immuuncellen (eiwitten) aan die een belangrijke rol spelen bij deze aandoening: interleukine 4 en interleukine 13 (IL-4 en IL-13). De werkzame stof tralokinumab is een gespecialiseerd eiwit (monoklonaal antilichaam) dat is ontwikkeld om IL-13 te blokkeren. Zo verlicht het middel de symptomen van atopisch eczeem.

Wat mag ik verwachten van tralokinumab?

Het gebruik van tralokinumab kan het atopisch eczeem verbeteren, jeuk en een pijnlijke huid verminderen.

Wat moet ik ook weten over tralokinumab?

Zoals elk geneesmiddel kan ook tralokinumab bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tralokinumab kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) zoals anafylaxie; tot de symptomen behoren: ademhalingsproblemen, zwelling van gezicht, mond en tong, flauwvallen, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd (lage bloeddruk), galbulten, jeuk, huiduitslag. Als je tekenen van een allergische reactie bemerkt, moet je onmiddellijk stoppen met tralokinumab en dit aan je arts vertellen of meteen medische hulp inroepen.

Dit zijn de meest voorkomende bijwerkingen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • infecties van de bovenste luchtwegen, zoals verkoudheid en een zere keel.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • reactie op de injectieplaats (bijvoorbeeld roodheid, zwelling)
 • rode ogen en jeuk aan de ogen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • conjunctivitis: oogontsteking (allergisch of door een infectie) waardoor oogpijn of verminderd gezichtsvermogen kunnen ontstaan.

Zie hier de volledige lijst met mogelijke bijwerkingen.

Heeft tralokinumab invloed op zwangerschap en borstvoeding?

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn of wil je het worden? Neem dan contact op met je arts voordat je dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van tralokinumab bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij je arts anders adviseert. Geef je borstvoeding of ben je dit van plan? Neem dan ook contact op met je arts voordat je tralokinumab gebruikt. Samen met je arts kun je beslissen of je borstvoeding geeft of tralokinumab gebruikt, met een van beide moet je stoppen.

Wanneer mag je tralokinumab niet gebruiken?

Als je allergisch bent voor tralokinumab of voor een van de andere bestanddelen, dan mag je dit medicijn niet gebruiken. Als je denkt dat je mogelijk allergisch bent, of als je dit niet weet, neem dan contact op met je arts, apotheker of verpleegkundige voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met tralokinumab?

Neem contact op met je arts, apotheker of verpleegkundige voordat je dit geneesmiddel gebruikt.

Allergische reacties

Zeer zelden kunnen geneesmiddelen allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) en ernstige allergische reacties, anafylaxie genoemd, veroorzaken.

Symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:

 • ademhalingsproblemen
 • zwelling van gezicht, mond en tong
 • flauwvallen
 • duizeligheid
 • licht gevoel in het hoofd (vanwege lage bloeddruk)
 • galbulten
 • jeuk
 • huiduitslag.

Krijgt je last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van tralokinumab en neem onmiddellijk contact op met je arts.

Parasitaire infecties (darmparasieten)

Tralokinumab kan je weerstand verlagen tegen infecties die veroorzaakt worden door parasieten. Heb je al een parasitaire infectie? Dan moet deze eerst worden behandeld voor je een behandeling met tralokinumab start. Controleer samen met je arts of je last hebt van diarree, opgeblazen gevoel, maagklachten, een vettige ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woon je in een regio waar deze infecties vaak voorkomen of reis je naar zo’n regio, raadpleeg dan je arts.

Oogproblemen

Heb je nieuwe of toenemende problemen met je ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen in je zicht, neem dan contact op met je arts.

Heeft tralokinumab invloed op andere medicijnen?

Gebruik je nog andere geneesmiddelen? Heb je dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat je snel andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan je arts of apotheker, vooral als je kortgeleden een inenting (vaccinatie) hebt gehad of deze binnenkort krijgt. Word je met tralokinumab behandeld, dan mag je gelijktijdig vaccinatie ondergaan met inactieve of niet-levende vaccins. De veiligheid en werkzaamheid van gelijktijdig gebruik van tralokinumab en levende vaccins zijn niet onderzocht. Het wordt aanbevolen dat patiënten alle vereiste levende en levend verzwakte vaccins toegediend krijgen in overeenstemming met actuele immunisatierichtlijnen voordat de behandeling met tralokinumab wordt gestart.

Wanneer moet je contact opnemen met je arts?

Neem contact op met je arts als je andere geneesmiddelen gebruikt en bespreek of deze samen met tralokinumab ingezet kunnen worden. Ook bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan moet je melden bij je arts of apotheker.

 

Referenties: tralokinumab bezocht mei 2022. MAT-NL-2200464