Atopisch eczeem & Baricitinib

Eind 2020 is er voor volwassenen met atopisch eczeem een nieuw medicijn: baricitinib (merknaam OlumiantR). Heb je matig tot ernstig atopisch eczeem en kom je in aanmerking voor systemische therapie, dan kun je hiermee behandeld worden.

Wat is baricitinib?

Baricitinib (merknaam OlumiantR) behoort tot de groep geneesmiddelen die we Janus Kinase (JAK)-remmers noemen. De werkzame stof baricitinib helpt ontstekingen en afweerreacties verminderen. Het is een immuno-suppressivum. Baricitinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met matig tot ernstig atopisch eczeem. Je kunt baricitinib alleen gebruiken, of samen met geneesmiddelen voor eczeem die je op de huid aanbrengt. Dit middel is voor oraal gebruik. Je slikt de tablet met wat water door.

Hoe werkt baricitinib?

Baricitinib vermindert de activiteit van het enzym in je lichaam dat Janus Kinase (JAK) wordt genoemd en dat een rol speelt bij ontstekingen. Dit JAK-enzym is betrokken bij het doorgeven van boodschappen via cytokines in je immuunsysteem. Cytokines zijn superkleine deeltjes. Deze kunnen ‘verkeerde’ boodschappen doorgeven waardoor klachten ontstaan die bij atopisch eczeem horen. Baricitinib remt de cytokines waardoor het eczeem tot rust kan komen.

Wat mag ik verwachten van baricitinib?

Baricitinib helpt om de conditie van de huid te verbeteren en de jeuk te verminderen door de activiteit van het JAK-enzym te verlagen. Daarnaast helpt baricitinib slaapstoornissen (als gevolg van jeuk) te verbeteren, en dus je kwaliteit van leven. Ook is aangetoond dat het pijn op de huid en angst en depressie als gevolg van atopisch eczeem verzacht.

Wat moet ik ook weten over baricitinib?

Zoals elk geneesmiddel kan ook baricitinib bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Je hebt meer kans op infecties als verkoudheid, keelontsteking en ontsteking van je neusbijholten. Dit komt doordat de lichaamseigen afweer is geremd. Krijg je koorts, dan moet je direct je arts waarschuwen. Dit zijn de meest voorkomende bijwerkingen:

 

 Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • Keel- en neusinfecties
 • Hoge concentraties cholesterol, aangetoond in bloedonderzoek
 • Infecties zoals gordelroos. Heb je de volgende verschijnselen, zeg dit dan direct aan je arts of roep medische hulp in; het kunnen verschijnselen van gordelroos (herpes zoster) zijn: pijnlijke huiduitslag met blaren en koorts (dit kwam zeer zelden voor bij atopisch eczeem).

 

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 10 mensen):

 • Koortsuitslag (herpes simplex)
 • Infectie waardoor je misselijk wordt of diarree krijgt (gastro-enteritis)
 • Urineweginfectie
 • Hoofdpijn
 • Maagpijn
 • Huiduitslag
 • Acne
 • Hogere concentratie van het enzym creatinekinase, aangetoond in bloedonderzoek.

 

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen voorkomen bij 1 op de 100 mensen):

 • Laag aantal witte bloedcellen (neutrofielen), aangetoond in bloedonderzoek
 • Hoge concentraties cholesterol, aangetoond in bloedonderzoek
 • Hoog aantal bloedplaatjes (cellen die een rol spelen bij de bloedstolling), aangetoond in bloedonderzoek
 • Hoge concentraties leverenzymen, aangetoond in bloedonderzoek
 • Gewichtstoename
 • Longontsteking
 • Misselijkheid
 • Opzwellen van het gezicht
 • Netelroos
 • Bloedstolsels in de bloedvaten van de longen
 • Bloedstolsels in de aderen van de benen of bekken, diepe veneuze trombose genoemd (DVT).

Wanneer mag je baricitinib niet gebruiken?

Als je allergisch bent voor baricitinib of een van de andere bestanddelen, dan mag je dit medicijn niet gebruiken. Ook niet als je zwanger bent of denkt te zijn.

Wanneer moet je extra voorzichtig zijn met baricitinib?

Neem contact op met je arts of apotheker voordat je dit middel gebruikt als je:

 • Een infectie hebt of vaak infecties krijgt. Als je verschijnselen krijgt zoals koorts, wondjes, het gevoel dat je vermoeider bent dan anders of gebitsproblemen, overleg dan met je arts, want dit kunnen tekenen van een infectie zijn. Baricitinib kan het vermogen van je lichaam om infecties te bestrijden verminderen en kan een bestaande infectie erger maken of de kans vergroten dat je een nieuwe infectie krijgt
 • Tuberculose hebt of eerder hebt gehad. Het kan nodig zijn dat je op tuberculose moet worden gecontroleerd voordat je baricitinib krijgt. Als je tijdens behandeling met baricitinib aanhoudende hoest, koorts, nachtelijk zweten en gewichtsverlies krijgt, raadpleeg dan je arts omdat dit tekenen van tuberculose kunnen zijn
 • Een herpesinfectie (gordelroos) hebt gehad, omdat dit door baricitinib terug kan komen. Als je tijdens behandeling met baricitinib pijnlijke huiduitslag met blaren krijgt, overleg dan met je arts omdat dit een teken van gordelroos kan zijn
 • Hepatitis B of C hebt of eerder hebt gehad
 • Gevaccineerd gaat worden. Je mag tijdens het gebruik van baricitinib bepaalde (levende) vaccins niet krijgen
 • Kanker hebt, omdat je arts zal moeten besluiten of je nog steeds baricitinib kunt krijgen
 • Een slechte leverfunctie hebt
 • Eerder bloedstolsels in de aderen van je benen (diepe veneuze trombose) of longen (longembolie) hebt gehad. Neem contact op met je arts als je een pijnlijk gezwollen been of pijn op de borst krijgt of kortademig wordt, omdat dit tekenen kunnen zijn van bloedstolsels in de aderen
 • Een van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt: beklemd gevoel op de borst, piepende ademhaling, ernstige duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, opzwellen van de lippen, tong of keel, netelroos (jeuk of huiduitslag). Je moet dan onmiddellijk contact opnemen met je arts.

 

Het kan zijn dat je voor of tijdens het gebruik van baricitinib bloedonderzoek moet laten doen om na te gaan of je een laag aantal rode bloedcellen (bloedarmoede), laag aantal witte bloedcellen (neutropenie of lymfopenie), verhoogde bloedvetten (cholesterol) of verhoogde concentraties leverenzymen hebt. Dit om er zeker van te zijn dat de behandeling met baricitinib geen problemen veroorzaakt.

Wanneer moet je contact opnemen met je arts?

Ben je zwanger, denk je zwanger te zijn, wil je het worden of geef je borstvoeding? Raadplaag je arts of apotheker voordat je dit geneesmiddel gebruikt. Neem ook contact op met je arts als je andere geneesmiddelen gebruikt en bespreek of deze samen met baricitinib ingezet kunnen worden. Ook bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan moet je melden bij je arts of apotheker.

Terug naar JAK-remmers

Referenties:
Olumiant, 05-01-2021
Dupixent, 05-01-2021