Zaterdag 6 november was het ‘Dag van de Huidtherapeut’. Op deze dag vond het congres van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) plaats, net als vorig jaar digitaal. Men besprak de nieuwste ontwikkelingen en er waren lezingen over thema’s die aansluiten bij het beroep van huidtherapeut. Eczeemzorg was een van de thema’s.

Zoals veel mensen met eczeem waarschijnlijk weten, is de druk rondom de eczeemzorg enorm. De dermatologen kunnen simpelweg het grote aantal mensen met eczeem niet aan. Ter illustratie: er zijn ongeveer 400.000 mensen met deze huidaandoening in Nederland en zo’n 500 dermatologen.

Pilot chronische huidzorg

In Veenendaal is afgelopen jaar een pilot gestart voor chronische huidzorg. Hier valt eczeemzorg ook onder. Het doel van de pilot was meer inspelen op de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het project is afgerond met een mooi overzicht. Daarin is aangegeven welke zorgverleners welke rol kunnen spelen binnen de eczeemzorg. Het doel was ook om ervoor te zorgen dat alle zorgverleners gelijke instructies geven. Daarmee zal het vertrouwen van de patiënt in de zorg groeien.

Rol van de huidtherapeut

Tijdens het congres was er een paneldiscussie. Hierbij aanwezig waren Dr. Annemie Galimont (dermatoloog), Willem Kouwenhoven (voorzitter van de VMCE), Karlijn Sterkenburg (huidtherapeut en beleidsmedewerker Zorg) en Patrick Groenewegen (voorzitter NVH). De vraag was: op welke manier kan de huidtherapeut een rol spelen binnen de eczeemzorg? Kort gezegd: het is de bedoeling dat mensen met eczeem na de diagnose snel en goed geholpen worden binnen de eerstelijnszorg. Concreet betekent dat meer educatie over eczeem en hoe om te gaan met eczeem.

Psychosociale aspecten

Tijdens de paneldiscussie benadrukten de deelnemers dat er weinig aandacht is voor de psychosociale aspecten van eczeem. De patiënt mist vooral begeleiding. Karlijn Sterkenburg meldt dat het lastig in kaart te brengen is hoeveel mensen precies belang hebben bij betere begeleiding, omdat het een groep is die in stilte lijdt. Het is verder belangrijk dat eczeemzorg door de huidtherapeut binnen de vergoedingen gaan vallen. Op dit moment is dat helaas nog niet het geval.

Samen kom je verder

Vanuit de huidtherapie staan we heel erg open voor het begeleiden van mensen met eczeem in de eerstelijnszorg. Ik hoop dat de patiënten zelf ook door de huidtherapeut begeleid willen worden. Samen kom je immers verder; zodra er updates zijn laat ik het weten!

ALS EERSTE OP DE HOOGTE?

Volg ons op Facebook en Instagram

MAT-NL-2101582